Společnost dp-czechia s.r.o. je tak trochu "jiná" bezpečnostní služba, která je členem Českého klubu bezpečnostních služeb a partnerem spolku ZEM-DOM z.s.. Společnost dp-czechia s.r.o. je zřizovatelem a provozovatelem skupiny DEFENSO PATRIAM!, která se zaměřuje na školení a kurzy přípravy na mimořádné situace. Činnost dp-czechia s.r.o. se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů.

Společnost dp-czechia s.r.o. se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost dp-czechia s.r.o. je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR a dalšími místními a státními orgány. 

OBLASTI ČINNOSTI

Společnost dp-czechia s.r.o. působí především v regionu hlavní města Prahy a Středočeského kraje, dosah jejich aktivit však pokrývá celé území České republiky. Mezi cílové "zákazníky" patří místní zastupitelstva obcí a nepřímo všichni občané daného regionu. Hlavními oblastmi činnosti dp-czechia s.r.o. jsou:

  • poskytování a zprostředkování kurzů fyzické i psychické přípravy občanů na mimořádné situace
  • publikační a osvětová činnost v oblasti civilní obrany, domobrany, komerční a osobní ochrany majetku a osob
  • podpora výchovy mládeže k brannosti, pomoci v obci a spolupráci se složkami IZS
  • sdružováním osob v obcích a krajích za účelem prevence trestné činnosti a pomoci obcím v oblasti civilní obrany
  • pořadatelská činnost a organizace sportovních, vzdělávacích i jiných aktivit
  • distribuce propagačních materiálů a prodej předmětů osobní ochrany
  • tvorba a správa zakázkového specializovaného software

   

FINANCOVÁNÍ

Společnost dp-czechia s.r.o. neposkytuje primárně komerční bezpečnostní služby a není financována ze státního rozpočtu ani ze zahraničních fondů. Veškeré finanční zdroje tak pochází především z příspěvků dárců, z příjmu z prodeje reklamních předmětů, z odměn za poskytované pořadatelské a vzdělávací služby a případně ze smluvních odměn od pořadatelů společenských akcí a místních úřadů za poskytované bezpečnostní služby. Chtete-li materiálně nebo finančně podpořit činnost dp-czechia s.r.o., využujte uvedený bankovní účet nebo kontaktujte vedení společnosti za účelem dohody o jiných formách podpory. Garantujeme, že váš příspěvek bude použit výhradně na potřebné vybavení členů dp-czechia s.r.o. a podporu činností zvyšující bezpečnost občanů ČR. 

 

Číslo bankovního účtu:

3004517318 / 2010