Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. jako součást tandemu s firmou TRIGONASTER s.r.o. se zaměřuje především na analytickou a preventivně výchovnou činnost pro členy branně-bezpečnostních spolků a na projekty a spolupráci s akademickou sférou. Hlavními oblastmi zájmu jsou analýza bezpečnostních rizik v obcích i společnostech, odborné analytické a konzultační služby v oblastech civilní (i komerční) bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů, publikační a osvětová činnost, poskytování kurzů a školení v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.