Firma dp-czechia s.r.o.

působí především v regionu hlavní města Prahy a Středočeského kraje, dosah jejich aktivit však pokrývá celé území České republiky. Mezi cílové "zákazníky" patří především místní zastupitelstva obcí, školy, branně-bezpečnostní spolky, firemní či individuální zájemci a nepřímo všichni občané daného regionu.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Sample image

CIVILNÍ BEZPEČNOST

  • analýza rizik v obcích z hlediska civilní (i komerční) bezpečnosti a prevence kriminality
  • odborné konzultace v oblastech civilní obrany a ochrany tzv. měkkých cílů

Sample image

TVORBA A SPRÁVA SOFTWARE

  • tvorba a správa zakázkového specializovaného software a informačních systémů s prvky umělé inteligence

Sample image

KURZY A VÝCHOVNÁ ČINNOST

  • publikační a osvětová činnost v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů
  • zprostředkování a organizování profesionálních střeleckých kurzů (skupinových i individuálních)

Činnost dp-czechia s.r.o. se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů. Společnost dp-czechia s.r.o. se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost dp-czechia s.r.o. je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalšími místními a státními orgány.

* dp =DATA et PROTECTIO, latinsky data a ochrana

dp-czechia s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3
info@dp-czechia.cz
IČ: 045 17 318

Bankovní účet

3004517318 / 2010

Hlavní partner

účetnictví, civilní bezpečnost, inteligentní informační systémy
www.trigonaster.pro

© dp-czechia s.r.o.